Deklaracja dostępności

PROIMAGE Arkadiusz Radej jako podmiot zarządzający strefą internetową Przychodni MED-VITA zobowiązuje się do zapewnienia w pełni dostępnego środowiska internetowego dla wszystkich użytkowników o różnych umiejętnościach, w tym tych, którzy polegają na technologiach wspomagających, takich jak czytniki ekranu, oprogramowanie do powiększania ekranu i alternatywne urządzenia klawiaturowe do nawigacji w Internecie.

Bieżące wysiłki na rzecz zapewnienia dostępności

Postępujemy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) w wersji 2.1 jako naszą wiodącą zasadą przy określaniu dostępności. Są to uzgodnione na szczeblu międzynarodowym standardy, które obejmują szeroki zakres zaleceń i najlepszych praktyk w zakresie uczynienia treści użytecznymi. Gdy dodajemy nowe strony i funkcje do naszej witryny, wszystkie projekty, kod i praktyki wprowadzania treści są sprawdzane pod kątem tych standardów.
Dostępność strony internetowej jest procesem ciągłym. Nieustannie testujemy treści i funkcje pod kątem zgodności z WCAG 2.1 Level AA i naprawiamy wszelkie problemy, aby upewnić się, że spełniamy lub przekraczamy standardy. Testowanie naszej strony internetowej jest wykonywane przez członków naszego zespołu przy użyciu narzędzi, takich jak A11Y, ARC Toolkit do Chrome, WordPress Accessibility Checker, Web Accessibility by Level Access https://www.webaccessibility.com/, AccessibilityChecker.org a member of IAAP, WAVE web access evaluation tool, analizatory kontrastu kolorów takie jak Colour Contrast Analyser (CCA), techniki nawigacji tylko za pomocą klawiatury czy testy czytelności Flesch-Kincaid.

Zdjęcie z aplikacji prowadzącej audyt
Zrzut ekranu pokazujący stronę med-vita.pl w teście sprawdzającym dostępność dla potrzebujących z wynikiem 5-ciu gwiazdek dla testu zgodności WCAG 2.1

Funkcje ułatwień dostępu na naszej stronie internetowej

Poniżej znajduje się lista elementów, które umieściliśmy na naszej stronie internetowej, aby poprawić jej dostępność:

 1. Call Now Accessibility Button – przycisk pomocy  wykonujący połączenie telefoniczne z przychodnią widoczny wyłącznie dla czytników ekranowych
 2. Stworzenie interfejsu ułatwień dostępu tzw. Pomocnik Med-Vitek oferującego ułatwienia takie jak:
  • zmiana rozmiaru czcionki,
  • zmiana wielkości odstępów w tekście,
  • czcionkę dla dyslektyków,
  • powiększony kursor myszy,
  • linia czytania,
  • tryb czytania,
  • odcienie szarości,
  • ukrywanie obrazów dla zwiększenia czytelności,
  • przechodzenie bezpośrednio do treści,
  • kontrasty dla niedowidzących i daltonistów,
  • syntezator mowy, który nie tylko odczyta zaznaczony tekst, ale i opis zamieszczonego na dowolnej podstronie obrazu,
  • regulacja głośności syntezatora mowy.
 3. Skróty klawiaturowe (poruszanie się po serwisie za pomocą klawiatury):
  • TAB – następne łącze,
  • TAB+Shift – poprzednie łącze,
  • strzałka w górę przewiń do góry,
  • strzałka na dół – przewiń na dół,
  • enter – wybierz łącze, przejdź na podstronę w linku
  • ctrl++ – powiększenie tekstu (z poziomu przeglądarki)
  • ctrl+- – pomniejszenie tekstu (z poziomu przeglądarki)
  • ctrl+a – zaznacz cały tekst na stronie
 4. Skróty klawiaturowe Pomocnika MED-VITek (uruchamianie ułatwień dostępu za pomocą klawiatury):

W zależności od przeglądarki skróty klawiszowe (ACCESKEY) wywołuje się inaczej:

    1. Mozilla Firefox Interpretuje skrót klawiszowy “LEWY ALT+SHIFT+ACCESSKEY”
    2. Google Chrome Interpretuje skrót klawiszowy “LEWY ALT+ACCESSKEY”.
    3. Safari Interpretuje skrót klawiszowy “LEWY ALT+ACCESSKEY”.
    4. Opera Interpretuje skrót klawiszowy “LEWY ALT+ACCESSKEY”.
    5. Edge Interpretuje skrót klawiszowy “LEWY ALT+ACCESSKEY”.
    6. Internet Explorer Interpretuje skrót klawiszowy “LEWY ALT+ACCESSKEY”.
  • P Czytaj tekst syntezatorem mowy
  • O (litera o) Pauza/wznów syntezator mowy
  • I (litera i) Zatrzymaj syntezator mowy
  • + Zwiększ głośność syntezatora mowy
  • Zmniejsz głośność syntezatora mowy
  • ] Powiększ czcionkę
  • [ Zmniejsz czcionkę
  • 0 (zero) Wielkość początkowa czcionki
  • D Czcionki dla dyslektyków
  • S Odcienie Szarości
  • K Powiększ kursor
  • L Czytaj z linijką
  • T Tryb czytania
  • U Ukryj obrazy
  • C Przejdź do treści
  • > (klawisz kropki) Zwiększ odstępy w tekście
  • < (klawisz przecinka) Zmniejsz odstępy w tekście
  • Q Kolor o wysokim kontraście

Gdzie się poprawiamy

W naszych wysiłkach zmierzających do dostosowania naszej strony internetowej do standardów, koncentrujemy się na następujących obszarach:

 • tworzenie treści widocznej dla czytników ekranowych w oparciu o nagłówki,
 • aktualizacja zduplikowanych łączy.

Jest to część naszych szerszych starań, aby doświadczenie każdego w Przychodni MED-VITA było przyjazne i przyjemne. Należy pamiętać, że chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić informacje dostępne dla wszystkich użytkowników, nie możemy zagwarantować dostępności stron internetowych osób trzecich, do których możemy linkować.

Kontakt z pomocą techniczną dotyczącą ułatwień dostępu

Czekamy na komentarze, pytania i opinie na naszej stronie internetowej. Jeśli korzystasz z technologii wspomagających i masz trudności z korzystaniem z naszej strony internetowej, wyślij wiadomość e-mail na adres kontakt@proimage.pl lub zadzwoń do nas pod numer telefonu 513-202-100. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Ci i rozwiązać problemy.

Mapa Strony www.med-vita.pl
znajduje się również na dole W STOPCE strony

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń do przychodni
+48 67 200 03 03